Monday, June 7, 2010

დასავლური ქრისტიანობა აღმოსავლური თვალსაწიერიდანმერაბ ღაღანიძე
დასავლური ქრისტიანობა აღმოსავლური თვალსაწიერიდან:
“რომის საკითხი” ილია ჭავჭავაძისა და ფიოდორ ტიუტჩევის პოლიტიკურ პუბლიცისტიკაში

© სემიოტიკა

No comments: